Δημιουργία ομάδας τεκμηρίωσης

Δημιουργία ομάδας τεκμηρίωσης

 

Έργο της επιτροπής θα είναι :

  • η συλλογή καταγγελιών
  • η τεκμηρίωση τους με επιστημονικά ή άλλα ντοκουμέντα
  • η συγγραφή αναφοράς προς το ΔΣ με το παραπάνω υλικό με σκοπό την προώθησή της στις αρμόδιες αρχές
  • η κωδικοποίηση των περιστατικών με σκοπό την αυτοματοποιημένη αντιμετώπισή τους

Για την καλύτερη λειτουργία της επιτροπή τα μέλη θα συνεργάζονται με εντεταλμένο μέλος του ΔΣ και δεν είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία σε συνεδριάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο info@ed-de.gr ή τηλεφωνικά με το 2109966896 (Μανωλαράκης Μανώλης).

Καταληκτική ημερομηνία Σάββατο 1/3/2014

Σχετικά Κείμενα: