ΑΣΕΠ 6Κ/2020. Πρόσληψη 8 Διαιτολόγων ΠΕ, ΤΕ σε νοσοκομεία

ΑΣΕΠ 6Κ/2020. Πρόσληψη 8 Διαιτολόγων ΠΕ, ΤΕ σε νοσοκομεία

ΑΣΕΠ

 

Ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη 8 θέσεων Διαιτολόγων Διατροφολόγων ΠΕ και ΤΕ στα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας.

Η Προκήρυξη αυτή έρχεται να καλύψει ένα μέρος των απαιτήσεων σε προσωπικό Διαιτολόγων Διατροφολόγων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Η πάγια θέση της ΕΔΔΕ ήταν και είναι ότι κανένας σχεδιασμός για την Δημόσια Υγεία και ειδικότερα για την Διατροφή δεν μπορεί να προχωρήσει όσο υπάρχουν σημαντικά κενά στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάθε ενέργεια που καλύπτει κενά σε προσωπικό Διαιτολόγων Διατροφολόγων είναι προς τη θετική κατεύθυνση.

Οι θέσεις που προκηρύσονται είναι οι παρακάτω 

ΑΣΕΠ ΠΕ

ΑΣΕΠ ΤΕ

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη στον ΑΣΕΠ εδώ

Σχετικά Κείμενα: