Αποτέλεσμα ενεργειών ΕΔΔΕ για τίτλο Personal Nutrition

Αποτέλεσμα ενεργειών ΕΔΔΕ για τίτλο Personal Nutrition

EDDE

H Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας τόσο ως φορέας υπεράσπισης των συμφερόντων των μελών του, όσο και ως φορέας προάσπισης του αγαθού της Δημόσιας Υγείας έχει αγωνιστεί με επιτυχία να θεσμοθετηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου.

Έχει τοποθετηθεί με υπευθυνότητα και σαφήνεια στο θέμα της θεσμοθέτησης της Διαιτολογικής Πράξης και περιφρουρεί με κάθε τρόπο τη χρήση του τίτλου του Διαιτολόγου Διατροφολόγου από τρίτους μη ειδικούς.

Οι ενέργειες της στο σύνολο τους είναι προσανατολισμένες προς την επικράτηση της απόλυτης νομιμότητας στην άσκηση του επαγγέλματος, αλλά και στην διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας απαιτώντας την εφαρμογή της νομοθεσίας από όλους και προς κάθε κατεύθυνση.

Με βάση τα παραπάνω η ΕΔΔΕ προχώρησε στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες απέναντι σε κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργούσε και μάλιστα ως πιστοποιημένο πρόγραμμα εξειδίκευσης και μετεκπαίδευσης (CPD), δυο προγράμματα, («Προηγμένης Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στην Εξατομικευμένη Διατροφολογία – Επιστήμη της Διατροφής (Personal Nutrition)» και «Προηγμένης Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στην Αθλητική Διατροφή»).

Τα παραπάνω προγράμματα, απευθυνόμενα όχι μόνο σε εν ενεργεία επαγγελματίες ειδικοτήτων παντελώς άσχετων με τη Διαιτολογία Διατροφή (personal trainers, κλπ) αλλά ακόμη και σε εν δυνάμει, πιθανούς επαγγελματίες, παρέπεμπαν εσφαλμένα ότι παρείχαν στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποσκοπούν στη διενέργεια διαιτολογικών πράξεων, ενώ από το νόμο οι διαιτολογικές πράξεις διενεργούνται αποκλειστικά από διαιτολόγους – διατροφολόγους κατόχους της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος του ΠΔ 133/2014. Ενώ παράλληλα ο τίτλος του προγράμματος εγκυμονούσε τον κίνδυνο χρήσης του παραπλανητικού όρου “Personal Nutritionist” από μη κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με δυνητικά επιβλαβής συνέπειες για τη δημόσια υγεία.

Η ηλεκτρονική προβολή των προγραμμάτων από την ιστοσελίδα του κέντρου δημιουργούσε την εντύπωση στον κάθε υποψήφιο συμμετέχοντα ότι θα αποκτήσει δεξιότητες και επαγγελματικά διακαιώματα, αντίστοιχα αυτών των Διαιτολόγων Διατροφολόγων, που όμως δε θα μπορούσαν ποτέ να ασκήσουν, μιας και βασική προϋπόθεση παραμένει η κατοχή της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος του ΠΔ 133/2014 (ΦΕΚ Α΄213 01-10-2014).

Η πρακτική της διενέργειας και της προώθησης των παραπάνω προγραμμάτων ήταν άκρως παραπλανητική και έπληττε ευθέως το νομικό πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου αλλά και τη βούληση της Πολιτείας να εφαρμόσει τη νομιμότητα στο κρίσιμο για τη δημόσια υγεία χώρο της παροχής υπηρεσιών διαιτολογίας και διατροφής.

Απευθυνθήκαμε στους υπευθύνους του ανωτέρω εκπαιδευτικού φορέα με εξώδικο και τους καλέσαμε να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία και να απαλείψουν κάθε αναφορά που δημιουργεί σύγχυση στο κοινό σχετικά με τους δικαιούμενους να ασκούν διαιτολογικές πράξεις.

Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα απομακρύνθηκαν από το site οι επίμαχες αναφορές.

Η ΕΔΔΕ θα συνεχίσει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να γίνει σεβαστή από κάθε εμπλεκόμενο το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο της άσκησης επαγγέλματος του Διαιτολόγου Διατροφολόγου.

Σχετικά Κείμενα: