Αναζήτηση εκπροσώπων ΕΔΔΕ για το ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ

Αναζήτηση εκπροσώπων ΕΔΔΕ για το ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ

Στα πλαίσια της συμμετοχής μας σε αυτό η ΕΔΔΕ θα ορίσει έναν εκπρόσωπο στην Εθνική Επιτροπή του προγράμματος αλλά και έναν αντικαταστάτη του.

Οι εκπρόσωποί μας θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του προγράμματος, θα ενημερώνουν το ΔΣ και το Σύλλογο μέσα από το ΔΣ για το έργο και την πορεία του προγράμματος και θα εκπροσωπούν την ΕΔΔΕ σε όποια πιθανή επίσημη εκδήλωση χρειαστεί.

Οι συναντήσεις γίνονται στην Αθήνα.

Θα θέλαμε όποιος από τους συνάδελφους ενδιαφέρεται για συμμετοχή στο πρόγραμμα να αποστείλει το βιογραφικό του και την επιθυμία του για να είναι εκπρόσωπος της ΕΔΔΕ στο πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ με email στο info@ed-de.gr μέχρι τη Τετάρτη 22/1/2014.

Σχετικά Κείμενα: