Ανακοίνωση Ένωσης Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδας αναφορικά με το ερώτημα βουλευτή.

Ανακοίνωση Ένωσης Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδας αναφορικά με το ερώτημα βουλευτή.

EDDE

Με αφορμή την ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κου Μπαργιώτα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το αν θα διευρυνθούν οι προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος του Διαιτολόγου Διατροφολόγου και προς άτομα κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, θα θέλαμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις:

Αρχικά το ερώτημα εμφανέστατα αναζητά απάντηση προς εξυπηρέτηση συμφερόντων τρίτου προσώπου. Που μάλλον έχει συναντήσει νομικά προβλήματα στο να νομιμοποιήσει την δραστηριότητα του σαν Διαιτολόγος Διατροφολόγος στην Ελλάδα. Και που επειδή δεν μπορεί να υπερκεράσει το φράγμα στην ανομία που λέγεται Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος αναζητά νομική παράκαμψη με τροποποίηση του ΠΔ 133/2014.

Παραπέρα θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον ερωτώντα βουλευτή ότι δεν υπάρχει κάποιο γραμματικό ή εκφραστικό ή συντακτικό λάθος στο Προεδρικό Διάταγμα. Είναι με σαφήνεια και απόλυτη διαύγεια διατυπωμένη (σε όλη του την έκταση και όχι μόνο στο με σκοπιμότητα παρουσιαζόμενο απόσπασμα του Προεδρικού Διατάγματος) η σαφής πρόθεση της Ελληνικής Πολιτείας να αποδώσει το δικαίωμα να φέρουν το τίτλο του Διαιτολόγου Διατροφολόγου αλλά και να ασκούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου Διατροφολόγου ΜΟΝΟ αυτοί που προέρχονται από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα με συγκεκριμένο ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ και πιστοποιημένη από την Ελληνική Πολιτεία κατάρτιση. Για αυτό και γίνεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ αναφορά στα ιδρύματα αυτά και όχι γενική και αόριστη τοποθέτηση.

Η (υπηρετώντας άλλες σκοπιμότητες και ανάγκες) ερώτηση του Βουλευτή βρίσκει την απόλυτη και ξεκάθαρη απάντηση της μέσα στο ίδιο το ΠΔ 133/20014 που έρχεται να ορίσει και την διαδικασία απονομής της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος σε όσους δεν προέρχονται από τα ρητά αναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έτσι λοιπόν (όπως ξεκάθαρα αναφέρεται στο ΠΔ 133/2014) μέσα από την διαδικασία αναγνώρισης και αντιστοίχησης ακαδημαϊκών προσόντων στο ΔΟΑΤΑΠ είτε μέσα από την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στο ΣΑΕΠ κάποιος μπορεί να αποκτήσει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα και τόσο διάφανα. Δεν χρειάζεται να “ξεχειλώσει” η νομοθεσία για να εξυπηρετηθούν τα όποια συμφέροντα.

Παραπέρα θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όπως σε όλα τα επαγγέλματα που απαιτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (πχ, ιατρού, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, ψυχολόγου, δικηγόρου, πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού κλπ) αναγκαίο κριτήριο είναι η απόκτηση βασικού τίτλου σπουδών στην αντίστοιχη ειδικότητα. Η επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας παγκοσμίως, όπως κάθε επιστήμη υγείας θεωρείται, ξεχωριστή επιστήμη λόγω του πολύ μεγάλου επιστημονικού της πεδίου.

Οι βασικές σπουδές του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου καλύπτουν της βασικές γνώσεις σε ένα εύρος αντικειμένων για να μπορέσει ο Διαιτολόγος – Διατροφολόγος να αντιμετωπίσει υπεύθυνα και με ασφάλεια τόσο φυσιολογικές όσο και παθολογικές καταστάσεις. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σε αντικείμενα όπως εργοφυσιολογία, ιατρική ή ακόμα και διαιτολογία δεν μπορούν να καλύψουν το απαιτούμενο εύρος γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος. Η ιδέα αυτή, σκεπτόμενοι λογικά, αγγίζει τα όρια της παράνοιας αν αναλογιστούμε ότι ένας φυσιοθεραπευτής με μεταπτυχιακό στην παιδιατρική θα μπορούσε να ασκήσει το επάγγελμα παιδιάτρου, ένας κοινωνιολόγος που έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακό στο διεθνές δίκαιο το επάγγελμα του δικηγόρου και ένας διαιτολόγος που έχει παρακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό στον μεταβολισμό των οστών το επάγγελμα του ορθοπεδικού.

Ας κατανοήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι όσο δεν θεσμοθετεί το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου των Διαιτολόγων Διατροφολόγων, όσο υποκύπτει στις πιέσεις τρίτων και δεν προχωρά στον άμεσο προσδιορισμό της Διαιτολογικής Πράξης, όσο δεν αυστηροποιεί και δεν συγκεκριμενοποιεί τις ποινές απέναντι σε φαινόμενα ψευτοειδικών ψευτοδιαιτολόγων τόσο θα αυξάνονται τα κρούσματα “παρεμβάσεων” για αντιεπιστημονική και πέρα από κάθε λογική αλλαγής της νομοθεσίας.

Και όσο οι ποινές θα παραμένουν χάδι τόσο θα πολλαπλασιάζονται οι ΩΡΛ - ειδικοί θρέψης, οι “Ολιστικοί” παθολόγοι που θεραπεύουν το καρκίνο, και οι πνευμονολόγοι με τα μαγικά τεστ δυσανεξίας που έχει απαγορεύσει το Υπουργείο Υγείας. Και θα παραβιάζουν τη νομοθεσία, θα θέτουν σε αμφισβήτηση τη λογική, το αίσθημα δικαίου και τη δημόσια υγεία.

Για εμάς η προάσπιση της δημόσιας υγείας είναι αδιαπραγμάτευτη. Καλούμε λοιπόν το υπουργείο και τους πολιτικούς φορείς για άμεση απάντηση σε προκλήσεις ισοπέδωσης της επιστημονικότητας και της δημόσιας υγείας.

Εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου

Ο                                                Ο

Πρόεδρος                               Γραμματέας


Σπυρίδων Κανελλάκης                 Βασίλειος Τσιρώνης

Σχετικά Κείμενα: